Plainfield Winter Guard
2023-2024 Plainfield Winter Guard Audition Results

2023-2024 Plainfield Winter Guard Audition Results

VarsityJunior Varsity
Liberty DawsonGabrielle Binkley
Bryce GerthRiley Brooks
Lex HogatePhoenix Cano
Madeline JablonskiNicole Chase
Audrey KorallusJanina Christman
Tyler KullenAndi DeGuzman
Katrina NalleSophia Garling
Alexis PacholskiAlyssa Gnadt
Aubrey PalmerKayla Hetzer
Ray PogsonAtlas Heumann
Izzy PresbiteroVee Kubiak
Natasha Rivera-de LeonVanessa Longly
Justin SiegmundAva Messina
Esther SorianoKatelyn O’Neill
Cassidy StephensonEmily Pedziwater
Kailey WawrzynekGrayson Smolar
Kambre WendtHannah Strange
Sophia Strange
Alexa Tamayo